Socijalistički čovjek – kradljivac s mjerom

Jedan projekt i žmirenje na oba oka Od  2014, u tijeku  je čudnovato čedan znanstveni projekt koji istražuje socijalističkog čovjeka, zapravo svakodnevicu socijalizma i kako je ona utjecala na potrebe i ponašanje ljudi. Na riječkom sveučilištu postoji i predmet Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj, koji studente podučava, dakle, socijalističkom čovjeku s ovih prostora. Pogledom na popis literature tog predmeta lako možemo dobiti sliku …

Nastavi čitati Socijalistički čovjek – kradljivac s mjerom